Uitleg keurmerk

Het Keurmerk RitRegistratieSystemen is een kwalificatie voor een ritregistratiesystemen waarmee wordt aangegeven dat het betreffende systeem voldoet aan de eisen die de markt en de fiscus aan een ritregistratiesysteem stellen. Voorlopig is er nog geen verplichting om dit keurmerk te voeren.

Voor het verkrijgen van dit keurmerk zijn een aantal duidelijke richtlijnen opgesteld:

  • De fiscus heeft een Normenkader vastgesteld met daarin een eisenlijst voor ritregistratiesystemen.
  • Data beschikbaar in het ritregistratiesysteem moet beschikbaar zijn als een XML auditbestand voor automatische verificatie door de belastingdienst.
  • De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen stelt duidelijke eisen wat betreft privacy, continuïteit, gegevens verwerking, informatieplicht, beveiliging en wettelijke verplichtingen.

Voor meer informatie heeft de stichting een RRS privacy gedragscode beschikbaar gesteld.